Weten om te filosoferen

532376_184_memoria-3-...
532376_184_memoria-3-... (copy)

Bij de theorie van elk hoofdstuk staan de doelen. Die doelen bereiken de leerlingen niet alleen via de theorie, maar ook door de verwerking van de theorie in de opdrachten.

Heldere doelomschrijvingen

532376_184_mem-3-werk...

De theorie is glashelder uitgeschreven op de infopagina’s. Elke redenering is stap voor stap opgebouwd.

Wat leerlingen moeten weten

Leerlingen verwerken de theorie via de opdrachten die nauw aansluiten bij de beoogde doelen. De opdrachten zijn didactisch sterk uitgewerkt.

Via opdrachten de theorie verwerken

Om de eindtermen en leerplandoelen te evalueren bieden we voor Filosofie en Filosofie Concreet niet alleen een toetsvragenbank aan, maar ook digitale toetsen met zelfcorrectie. De toetsvragenbank is een document met open en gesloten vragen, gerangschikt per doelstelling. Je kunt eruit putten om je toetsen en examens op te stellen. De digitale toetsen zijn kant en klare toetsen met gesloten vragen (meerkeuze, dropdown, sorteren …).