Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplannen

Boeiende invalshoeken

Concrete casussen

sticker.png

filosofie
filosofie concreet

FILOSOFIE • tweede GRAAD


Doorstroomfinaliteit
Domeinoverschrijdend – ASO
Humane wetenschappen


Domeingebonden – TSO
Maatschappij en welzijnswetenschappen

logo.png